Άξονες πολιτικής

 1. Ανάπτυξη μέσω της Οικονομίας*

 2. Σχολικές Υποδομές*

 3. Πάρκινγκ – Κυκλοφοριακό*

 4. Νεανικότητα – Διαδραστικότητα*

 5. Πάρκα – Κοινόχρηστοι χώροι – Αναπλάσεις*

 6. Καθαριότητα – Ανακύκλωση – Σκουπίδια*

 7. Πολιτισμός*

 8. Κοινωνική πολιτική*

Αναλυτικά.
*

1. Ανάπτυξη μέσω της Οικονομίας

Μέχρι σήμερα το μοντέλο της ανάπτυξης στηρίχθηκε κυρίως:

 • στη φορολόγηση των δημοτών και των επιχειρήσεων.

Πρόταση μας είναι:

1. Η άμεση κατάργηση των κοινόχρηστων δημοτικών φόρων για τις πολυκατοικίες.

2. Μείωση στα δημοτικά τέλη για όσες επιχειρήσεις είναι συνεπείς στην πληρωμή τους και αυτή γίνεται ηλεκτρονικά.

3. Έκπτωση σε όλες τις επιχειρήσεις που ξεκλειδώνουν το wifi τους.

4. Έκπτωση σε όλους τους δημότες που εντάσσουν τον υπολογιστή τους στο pool του δήμου για litecoin.

 

Μέχρι σήμερα το μοντέλο της ανάπτυξης στηρίχθηκε κυρίως:

 • στην ανυπαρξία μηχανογράφησης και διπλότυπων για κάθε οικονομική δραστηριότητα.

Πρόταση μας είναι:

Αναδιάρθρωση και οργάνωση με online επικοινωνία για κάθε δημότη.
Να μην χρειάζεται η επίσκεψη στο δήμο και όλες οι υπηρεσίες να είναι 100% προσβάσιμες από το
Internet.

Μειώνονται οι δαπάνες.

Αμεσότερη εξυπηρέτηση.

Πλήρης διαφάνεια.

 

Βασικές μας προτεραιότητες

 1. Απογραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου και ανάρτησή τους στο δημαρχείο αλλά και στο site του δήμου.
  Άμεση διάθεση των χώρων που δεν χρησιμοποιούνται σε κοινωνικές ομάδες για τις δραστηριότητες τους.

 2. Δημοσίευση Οικονομικού Απολογισμού και ισολογισμού, κάθε εξάμηνο στα site του Δήμου και σε ειδικό γραφείο με ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε δημότη.

 3. Οι Προκηρύξεις Διαγωνισμών και η Ηλεκτρονική παρακολούθησή τους, με δημοσίευση όλων των σταδίων ολοκλήρωσης τους, από την κατακύρωση μέχρι την παράδοση – παραλαβή του κάθε έργου και προμήθειας στα site του Δήμου και σε ειδικό γραφείο με ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε δημότη .

 4. Δημιουργία Γραφείου ευρέσεως εργασίας. Κάθε επιχείρηση του δήμου Θεσσαλονίκης που προσλαμβάνει άνεργο δημότη έχει έκπτωση σε δημοτικό φόρο.

.

*

2. Σχολικές Υποδομές

Πρόταση μας είναι:

 1. Οι σχολικές αυλές μπορούν να μεταβληθούν σε πάρκα κατά το διάστημα που δε λειτουργούν τα σχολεία και να δοθούν στην τοπική κοινωνία.

 2. Οργάνωση σχολικού ιατρείου σε κάθε σχολική μονάδα. Πρώτες βοήθειες σε συνεργασία με νοσοκομεία, δημοτικά ιατρεία και το τμήμα νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Το κόστος είναι σχεδόν μηδενικό.

 3. Εθελοντική φύτευση των αυλών των σχολείων από τους μαθητές του τις τελευταίες μέρες της σχολικής χρονιάς. Τα σύνεργα παρέχονται από τα ήδη υπάρχοντα του δήμου και η επίβλεψη γίνεται τμηματικά από τους δημοτικούς κηπουρούς σε συνεργασία με τους καθηγητές.

*

3.Πάρκινγκ – Κυκλοφοριακό

Πρόταση μας είναι:

 1. Οι υπόγειοι χώροι στάθμευσης που κατασκευάστηκαν στο νέο Δημαρχείο να διατίθενται για τις ώρες λειτουργίας της αγοράς έναντι 1€ η ώρα. Για τις υπόλοιπες ώρες να διατίθενται στους κατοίκους του κέντρου δωρεάν.

 2. Ελεύθεροι υπέργειοι χώροι στάθμευσης στο χώρο της ΔΕΘ, στον χώρο του λιμανιού και στη Δυτική πλευρά του κέντρου. Να προταθεί στις παραπάνω υπηρεσίες-οργανισμούς μείωση του δημοτικού τέλους που πληρώνουν έναντι τετραγωνικών χώρου που διατίθενται για τις ώρες λειτουργίας της αγοράς έναντι 1€ η ώρα. Για τις υπόλοιπες ώρες να διατίθενται στους κατοίκους του κέντρου δωρεάν.

 3. Για αυτούς που θέλουν να παρκάρουν τα αυτοκίνητα τους εκτός του κέντρου, η κυκλοφορία να γίνεται με μικρά δημοτικά λεωφορεία, σε κυκλικές διαδρομές από το δημαρχείο μέχρι και τη δυτική είσοδο και πάλι από την Εγνατία μέχρι και το δημαρχείο.

 4. Πάρκινγκ στο κέντρο της Τριανδρίας – Πραγματικός στόχος μας: όχι ανύπαρκτοι διαγωνισμοί. Άμεση λύση στο πρόβλημα των κατοίκων της Τριανδρίας.

 5. Άμεση ανακατασκευή ποδηλατοδρόμων με μόνιμη κατασκευή, η οποία να εξασφαλίζει την ασφάλεια των ποδηλατών και να αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου δικτύου εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης ελεύθερο από εμπόδια κάθε είδους.
  Διαγράμμιση ποδηλατοδρόμων και στη νέα παραλία.

 6. Βελτίωση κίνησης απορριμματοφόρων σε κεντρικούς δρόμους της πόλης για να μην έχουμε κομφούζιο σε ώρες αιχμής.

*

4.Νεανικότητα – Διαδραστικότητα

Πρόταση μας είναι:

 1. Όλες οι Κοινωνικές ομάδες (μη κερδοσκοπικές), πρέπει να έχουν τον δικό τους χώρο που δίνεται δωρεάν από το δήμο Θεσσαλονίκης, με μοναδικό αντάλλαγμα να παρέχονται δωρεάν οι υπηρεσίες τους στους δημότες που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτές.

 2. Κάθε ομάδα φοιτητών – σπουδαστών που δραστηριοποιείται στην πόλη πρέπει να έχει την απόλυτη προώθηση των δραστηριοτήτων της από το δήμο και τα μέσα του.
  Να δίνεται ακόμη και ο κεντρικός χώρος του δημαρχείου αλλά και κάθε άλλος πιθανός για την προώθηση των ιδεών της νεολαίας.

 3. Αθλητικές, μη κερδοσκοπικές ομάδες, όπως η ΧΑΝΘ,  πρέπει επί εβδομαδιαίας βάσης να προβάλλονται μέσω συγκεκριμένων εκπομπών από την tv100 και τον fm100.

 4. Βραβεία δημιουργικότητας σε μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης πρέπει να δίνονται από το δήμο. Όχι μόνο με χρηματικό έπαθλο αλλά και με προώθηση μέσω του δικτύου συνεργασίας των πόλεων ανά των κόσμο που συμμετέχει η Θεσσαλονίκη.

 5. Τα σχολεία, μετά το τέλος των μαθημάτων πρέπει να λειτουργούν ως χώροι για συναυλίες μαθητών, προβολές, εκθέσεις και διάφορες εθελοντικές δράσεις, ακόμη και πάρτυ.

 6. Όλοι οι υπολογιστές που είναι σε αχρηστία στο δήμο να μεταφερθούν στις δημοτικές βιβλιοθήκες και σε χώρους ελεύθερους του δήμου, για να έχουν ελεύθερη πρόσβαση όσοι το χρειάζονται.

 7. Όλες οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες του δήμου ακόμη και αυτές στις οποίες είναι χορηγός να είναι απολύτως δωρεάν για τους νέους κάτω των 25.

*

5.Πάρκα – Κοινόχρηστοι χώροι – Αναπλάσεις

Πρόταση μας είναι:

Α΄ διαμέρισμα 

 • Κούσκουρα – Ικτίνου – Ιπποδρομίου – Π. Μελά – Π.Π.Γερμανού
  Δρόμοι που χρήζουν άμεσης αλλαγής του πεζοδρομίου.

 • Ερμού και αγορά (Καπάνι) άμεσος φωτισμός και ανάπλαση της νυχτερινής εικόνας της περιοχής. Πρέπει να εξελιχθεί σε αξιοσημείωτο δρόμο της πόλης λόγω της αρχαιότητας της αγοράς.

Β΄ διαμέρισμα 

 • Περιβάλλων χώρος του ναού των 12 Αποστόλων και της γύρω περιοχής. Είναι αναγκαίο να αναδομηθεί άμεσα και χωρίς κόστος ο δυτικός αρχαιολογικός περίπατος, με συνδυασμό δωρεάν ξενάγησης για τους τουρίστες.

 • Ανάμεσα στην οδό Αγ.Δημητρίου και στην οδό Λαγκαδά υπάρχουν 7 εγκαταλελειμμένα πάρκα, τα οποία υποφωτίζονται και είναι πηγή μόλυνσης για την περιοχή. Χρειάζεται άμεση αναδόμηση τους.

 • Ο παλιός σιδηροδρομικός σταθμός πρέπει να γίνει χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, πηγή της περιοχής και κέντρο τοπικών εκθέσεων.

Γ΄ διαμέρισμα 

 • Πλατεία Τερψιθέας. Ένα πολύ σημαντικό σημείο της πόλης που χρειάζεται άμεση προσοχή στον τομέα του αμφιθεάτρου και της πράσινης ανάπτυξης. Χρειάζεται δενδροφύτευση για να αναβαθμιστεί η περιοχή που έχει αρκετά ζητήματα με τα σκουπίδια.

 • Το πάρκινγκ της Ανω πόλης είναι αγκάθι που κανένας δεν μπόρεσε να βγάλει. Η μόνη λύση δείχνει να είναι η επέκταση των κοινόχρηστων χώρων προς χρήση πάρκινγκ μετά τις 11 το βράδυ.

 • Τα αναστηλωμένα διατηρητέα του δήμου θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, παρά να βρίσκονται εν αχρηστία.

 • Κασσάνδρου και Ολυμπιάδος – περιοχές που βασικό μέλημα θα πρέπει να είναι ο φωτισμός και τα σκουπίδια. Δείχνουν τα τελευταία χρόνια, παρά την αλλαγή σε κεντρικά μόνο σημεία του πεζοδρομίου να έχουν αφεθεί στην τύχη τους από την εκάστοτε δημοτική αρχή.

Δ΄ διαμέρισμα 

 • Στην οδό Κλεάνθους το κεντρικότερο πρόβλημα του πάρκινγκ είναι αυτό που θα πρέπει να λυθεί . Όχι με ανέφικτα υπόγεια parking που δεν θα υλοποιηθούν ποτέ, Αλλά με εκμετάλλευση των εσοχών στα πεζοδρόμια και τις ελεύθερες άχτιστες μικρές περιοχές που πρέπει – έστω και προσωρινά – να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό.

 • Ο κήπος του Καλού και οι ελεύθερες περιοχές γύρω του πρέπει να γίνουν πάρκα με φωτισμό για το βράδυ αλλά και πηγή πρασίνου. Μία περιοχή που έπρεπε να έχει οργανωθεί ήδη, λόγω του ότι είναι σχετικά εύκολο.

Ε΄ διαμέρισμα 

 • Β.Γεωργίου και Β.Όλγας είναι απλά η πρόσοψη μίας περιοχής που μαστίζεται από χαλασμένα πεζοδρόμια, σκουπίδια και εγκαταλελειμμένα κτήρια και αποτελεί πηγή μόλυνσης για την περιοχή. Σκοπός μας είναι να επέμβουμε πίσω από τον κεντρικό άξονα και να αναδομήσουμε την περιοχή με βάση τη δενδροφύτευση κάθε παρτεριού και την αλλαγή κάθε καμένης λάμπας. Προτεραιότητα πρέπει να είναι και η αλλαγή μέρους του πεζοδρομίου.

 • Οι οδοί Μακεδονίας και Χαλκιδικής είναι δύο σημαντικοί δρόμοι που πρέπει να πεζοδρομηθούν μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των κατοίκων, μια και οι θέσεις στάθμευσης είναι ελάχιστες.

Τριανδρία

 • Βασική προτεραιότητα το πάρκινγκ.

*

6.Καθαριότητα – Ανακύκλωση – Σκουπίδια

Πρόταση μας είναι:

 • Άμεση φύτευση κάθε δημοτικής ταράτσας και πρασιάς με σκοπό η πόλη να αναπνεύσει επιτέλους !

 • Σε κάθε πάρκο του δήμου, δημιουργία ειδικού χώρου, όπου οι κάτοχοι σκύλων θα μπορούν με ασφάλεια να εκτονώνουν τα κατοικίδια τους.
  Ειδική ταΐστρα στο περιβάλλοντα χώρο, για να μπορούν τα αδέσποτα να ταΐζονται και να μην επικρατεί χάος με τις τροφές που τους προσφέρει ο κάθε δημότης.
  Ακόμη να υπάρχει ειδική παροχή για σακούλες συλλογής περιττωμάτων, ώστε να μην μολύνεται η περιοχή.

 • Επέκταση του συστήματος παρακολούθησης άφιξης λεωφορείων και στα απορριμματοφόρα. Να γνωρίζει ο κάθε δημότης μέσω φωτεινών σηματοδοτών πότε  μαζεύονται τα σκουπίδια και έτσι να μην έχουμε αυτό το χάλι στους συνοικιακούς δρόμους.

 • Επιπρόσθετη μείωση 5% για όσα καταστήματα εστίασης, αντί να πετάνε το τηγανέλαιό τους, το παρέχουν στα ειδικά συνεργεία του δήμου που θα το μεταποιούν και θα το χρησιμοποιούν ως καύσιμο για τα φορτηγά.

 • Άμεση αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων με led. Απόσβεση κόστους από το 1ο έτος και εξοικονόμηση 33% ετησίως σε κατανάλωση ρεύματος.

*

7.Πολιτισμός

Πρόταση μας είναι:

 • Να απελευθερωθεί η τέχνη από τις κλειστές αίθουσες, να κινείται και να αναπνέει στον ελεύθερο δημόσιο χώρο της πόλης, κυρίως στα αξιοσημείωτα μέρη της πόλης, όπως η παραλία, τα κάστρα, τα λαδάδικα.

 • Να σεβόμαστε πραγματικά τις διαφορές κουλτούρας των πολιτών. Οι Πειρατές υποστηρίζουμε την διαφορετικότητα σε κάθε μορφή της και έχουμε ως στόχο να βοηθήσουμε με ό,τι μέσο έχουμε όλους όσοι θέλουν να εκφραστούν δημιουργικά.

 • Κάθε πολιτιστική μονάδα του δήμου να είναι ανοικτή στους δημότες της. Να προσφέρεται δωρεάν πρόσβαση και παρακολούθηση μια φορά το μήνα σε όλες τις δημοτικές και κρατικές παραστάσεις του δήμου για τους νέους και τους άνεργους.

 • Οι ποδηλάτες και οι πεζοπόροι, όπως και όλες οι ομάδες, με τη βοήθεια του δήμου θα κάνουν άνοιγμα στους δημότες για ανοιχτές στον κόσμο Κυριακές. Δεν χρειάζεται να πεζοδρομούμε την παραλιακή και να προκαλούμε κομφούζιο κυκλοφοριακό στο κέντρο, απλά και μόνο για να κατεβάσουμε τον κόσμο στο κέντρο. Αυτό θα πρέπει να γίνεται συστηματικά και σε διαφορετικές περιοχές της πόλης.

 • Project όπως

  • Τα φώτα στην ώρα τους

  • Reactivate Thessaloniki

  • Thessaloniki app

  • Νέα εποχή για το ποδήλατο

  • Θεσσαλονίκη Smart city

να μπουν σε άμεση εφαρμογή, για να φέρουν τον δημότη πιο κοντά στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα της Θεσσαλονίκης

*

8.Κοινωνική πολιτική

Πρόταση μας είναι:

 1. Ανοικτό το δημαρχείο μέχρι τις 9 το βράδυ κάθε μέρα, ώστε ο κόσμος να μπορεί να παρακολουθεί τις εκθέσεις που θα γίνονται στο εσωτερικό του από καλλιτέχνες και σχολεία της πόλης.

 2. Ανοικτές οι βιβλιοθήκες και τα Σάββατα μέχρι τις 9 το βράδυ.

 3. Περισσότερα πάρκινγκ για τους ποδηλάτες.

 4. Το “portal” του δήμου να καταλήξει να γίνει λειτουργικό. Να μπορούν οι δημότες της Θεσσαλονίκης να έχουν πρόσβαση σε όλα τα δημοτικά έγγραφα. Να μπορούν οι καταστηματάρχες να ξέρουν όλα όσα ελέγχει ο δήμος για αυτούς.

 5. Καθένας έχει το δικαίωμα να γνωρίζει κάθε πράξη και κάθε αιτιολόγηση των πράξεων που γίνονται στο όνομά του. Το δημόσιο και οι αρχές εργάζονται για τους πολίτες και όχι το αντίστροφο

 6. Ο καθένας μπορεί να ζητήσει δημοτικά έγγραφα, ανώνυμα και χωρίς εντοπισμό.

 7. Όλοι οι δημότες, πάντα επιτρέπεται να καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους και να τις μοιράζονται με το δημοτικό συμβούλιο χωρίς καμία εξαίρεση.

 8. Τα άτομα που δίνουν πληροφορίες στο κοινό, για δημόσιες πράξεις πρέπει να προστατεύονται για να μπορούν να το πράξουν.

 9. Οι Παιδικοί Σταθμοί πρέπει να εκσυγχρονιστούν με πρόσθετες παιδαγωγικές υπηρεσίες και προγράμματα και με απογευματινή λειτουργία και κατά την διάρκεια των διακοπών, με επέκταση σε τμήματα δημιουργικής απασχόλησης, για την εξυπηρέτηση και των εργαζόμενων γονέων για τους οποίους δεν σταματάνε οι υποχρεώσεις το απόγευμα ή στις διακοπές.

 10. Τράπεζα Χρόνου. Είναι κάτι που θα πρέπει να προωθηθεί άμεσα με κέντρο τον δήμο και να αναπτυχθεί. Κάθε δημοτικός υπάλληλος που θα προσφέρει χρόνο στην τράπεζα χρόνου θα έχει την δυνατότητα για παραπάνω ώρες και ημέρες άδειας από τη δημοτική αρχή.

Στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα πρέπει να δημιουργήσουμε την κάρτα του δημότη που θα περιέχει

 1. Πλήρη ιατρική βάση δεδομένων για τον κάθε δημότη.

 2. Ενημερωμένη βάση με όλα τα στοιχεία του δημότη που έχουν σχέση με το δήμο, ώστε να μην καθυστερεί στις συναλλαγές με τις δημοτικές υπηρεσίες.

 3. Προαιρετική σύνδεση της κάρτας με τραπεζικό λογαριασμό, για να μην χρειάζεται να πληρώνει στα ταμεία του δήμου, αλλά να μπορεί να το κάνει και από το σπίτι του.

 4. Προσφορές και έκπτωση σε καταστήματα που συνεργάζονται με το δήμο.

 

Συνδιασμός για τις Δημοτικές Εκλογές 2014